Картинки по запросу What is CAD?

Inom de flesta branscher som har med teknik och någon form av utveckling eller konstruktion att göra, förekommer ofta uttrycket CAD. Förkortningen CAD står för Computer Aided Design, eller som det tidigare brukade uttydas, Computer Aided Drafting. Det finns även förkortningsvarianten CADD där uttrycken kombineras, d.v.s. Computer Aided Design and Drafting. Oavsett hur man uttyder förkortningen betyder den ungefär samma sak, d.v.s. att rita något, ofta tekniskt, med hjälp av en dator.

Användningen av CAD är bred, vanligast är tekniska tillämpningar när man ska konstruera eller utveckla något där det behövs skisser och ritningar. Arkitekter arbetar också mycket med CAD för att rita hus med interiörer och exteriörer.

Själva sättet att rita bygger på gammal klassisk ritteknik som använts i många år inom konstruktion och design. I början på 1980-talet började CAD användas i större utsträckning inom arkitektur. Man kunde då rita klassiska tvådimensionella ritningar men allteftersom tekniken utvecklades kunde man rita och visa objekt i 3D, vilket är standard i de flesta CAD-program idag.

För att använda CAD praktiskt behöver man ladda ned något av alla de ritprogram som finns att tillgå. Många företag köper in programvara till den personal som behöver. Även privatpersoner kan använda enklare varianter av CAD. Vill man som exempel rita ett nytt kök eller göra om i huset eller på arbetsplatsen kan man hitta bra ritprogram hos t.ex. IKEA. Många andra köksleverantörer och badrumsleverantörer erbjuder också denna tjänst. Idag kan därmed nästan alla människor använda sig av CAD i någon form.

Tekniken CAD ger möjlighet att i princip ”gå runt” i t.ex. ett hus, eller rotera en konstruktionsdel i någon teknisk tillämpning. På detta sätt förstår man designen mycket bättre, kan göra tvärsnitt, zooma in och även lägga på olika lager på de andra för att se hur t.ex. tillkommande rör i ett hus passar in i den design man tänkt.