Tekniken går ständigt framåt och både möjliggör och ställer krav inom många områden. Ett område som ständigt utvecklas är CAD. Idag ställs allt högre krav på snabb produktutveckling. Det gäller att vara först in på marknaden för att få fördelar jämfört med konkurrenterna men samtidigt behöver man ha en riktigt bra produkt. Detta kräver avancerad teknik vid utvecklingen.

I takt med datorernas utveckling har beräkningstunga CAD-program kunnat bli mer och mer avancerade. Särskilda CAD-datorer behövs än idag för att göra avancerade modeller då vanlig processorkraft inte riktigt räcker till för alla detaljer, rotationsmöjligheter och lager som finns i ett CAD-program.

Nya användningsområden

Картинки по запросу Development of CAD

Förutom att själva CAD-programmen utvecklats har även användningsområdena för dessa utvecklats. Ett stort användningsområde är 3D-skrivare som möjliggjorts av CAD-, CAM- och CNC-program. Även privatpersoner använder sig av 3D-skrivare, vilket gör att CAD har tagit steget över från nästan enbart professionella användare till vanliga människor. I t.ex. Tyskland är inte bara 3D-printing utbrett utan även CNC-programmering (Computer Numerical Control) av olika maskiner.

Inom professionell användning finns även ett område som benämns BIM, Building Information Model, byggnadsinformationsmodellering på svenska. En BIM-modell är en virtuell representation i 3D av en hel byggnad, inklusive alla system som ingår i den. Väggar, tak,byggnadskonstruktion-sdelar, VVS, el, inredning ingår alla i en BIM-modell. Verktyget BIM ger en helhetsbild i realtid av en byggnad och förenklar både byggnation och simuleringar av en framtida färdig byggnad.

Med koppling till VR-system kan arkitekter, projektledare, byggare och slutanvändare gå runt i en virtuellt uppbyggd 3D-miljö som ger en bild av hur verkligheten kommer att se ut. Det är lätt att både upptäcka delar som saknas, lösningar som kanske inte är helt optimala vad gäller utformning av rum, läggning av rör o.s.v. Man kan då korrigera felen i CAD-ritningarna innan de är byggda i verkligheten.

CAD-BIM ger både högre kvalitet samt sparar tid och pengar.