Computer-aКартинки по запросу CAD for product developmentided design, d.v.s. att rita med hjälp av datorprogram, har många tillämpningar. Ett område där CAD är riktigt användbart är vid produktdesign och produktutveckling. Gamla tiders tvådimensionella ritningar räcker en bit för att förstå hur en prototyp av något skulle kunna se ut i verkligheten. Men ett tvärsnitt av prototypen räcker inte alls lika långt som en 3D-modell gör.

Med hjälp av en CAD-ritning kan man vrida och vända på det man ritat. Man kan direkt, i programmet, mäta exakta avstånd på det man har framför sig och även mycket enkelt lägga till och dra ifrån detaljer. Prototypen kan även sammanfogas med andra eventuella delar i det man vill konstruera för att man ska se hur allt passar ihop.

Inom de flesta områden och branscher där man utvecklar någon form av tekniska produkter baserade på en ritning, används CAD. Alltifrån inredningsdetaljer som lampor och stolar till hushållsmaskiner, vitvaror och fordon.

När produktutvecklingen börjar närma sig de senare stadierna så att prototypen ska produceras i verkligheten kan data från CAD-programmet enkelt överföras till andra applikationer som talar om för en maskin hur den ska skära ut material eller gjuta t.ex. plast i en exakt form. Man talar ofta om CAD-CAM där den senare förkortningen står för Computer Aided Manufacturing, en typ av program som översätter CAD-ritningen till något som går att producera praktiskt. Därefter översätts CAM-instruktionerna till maskinkod via CNC.

Systemet CNC, Computer Numerical Control är kompatibelt med CAD och innehåller programvara som översätter ritningen till instruktioner för tillverkningsmaskinerna. Det kan t.ex. vara radier, avstånd och hastigheter för en fräsning som anges med hjälp av numeriska kommandon. Även kylvattenmängd för maskinen beskrivs så att varje tillverkning ska ske på ett sätt så att både maskin och produkt håller.

Vanliga CNC-programmerade maskiner är inom området plåtbearbetning men även tillverkning av kretskort. På senare tid har CNC även fått en mycket stor användning inom tekniken för 3D-skrivare.