Картинки по запросу CAD

CAD är en teknik som enkelt sagt kan beskrivas som att rita digitalt. Det går att rita helt på fri hand i ett CAD-program men det finns en mängd andra användningsområden för programmen. Själva förkortningen CAD betyder Computer Aided Design, eller Computer Aided Drafting. Tekniken används av tekniker, arkitekter, produktutvecklare, designers och ingenjörer över hela världen.

Ofta förekommer förkortningen CAD ihop med en annan trebokstavsförkortning, CAM, som betyder Computer Aided Manufacturing. CAM är det program eller den teknik som används för att översätta en CAD-ritning till instruktioner för att en maskin ska kunna tillverka det som ritats, i verkligheten. CAM-programmet skickar i sin tur data till ett CNC-program, Computer Numerical Control, som specificerar vilket skärdjup, vilken radie, vilka vinklar o.s.v. som ska skäras eller fräsas ut i ett visst material.

CAD-tekniken fanns redan på 1960-talet men kräver mycket datorkraft för att kunna fungera effektivt och lagra samt processa all data som behövs för en interaktiv 3D-modell. I takt med datorernas utveckling från 1980-talet och framåt har även CAD utvecklats till att idag klara av att rita upp och hantera hela byggnader, infrastrukturprojekt, bostadsområden och stora teknikprojekt inom många olika branscher. Även privatpersoner kan numera använda sig av CAD, både i spel för barn och tillämpningar med 3D-skrivare och hobbybyggen.

Det finns ett flertal olika program på marknaden inom CAD. Några av de mest kända är Autodesk, Magicad och Solidworks. Programmen har liknande funktioner. Något som dock är viktigt när man översätter ritningar och modeller mellan olika program är att man har samma ”CAD-nolla”, d.v.s. den geografiska punkt i x,y- och z-led som man mäter höjder i bl.a. byggnader och landskapsutformning från. Äldre CAD-ritningar kan ha en annan nollpunkt än dagens system så vid en påbyggnad av ett hus eller en renovering i någon form är det viktigt att man håller reda på måtten.