Användningsområdena för CAD, computer-aided design eller computer-aided drsfting, är många. Inom alla områden där det behövs en teknisk skiss eller ritning av något slag är CAD användbart. Det går att rita på fri hand med ett CAD-program så egentligen skulle viss konstnärlig användning också fungera, men de flesta CAD-program är gjorda för och har funktioner inom teknisk ritning.

Här nedan följer exempel på några användningsområden för CAD.

VVS, media och ledningssamordning

Inom större projekt där hus ska byggas, behövs kontroll på de viktiga funktionerna värme, vatten och sanitet. Både kommersiella och privata byggnader behöver anslutning av inkommande vatten, fjärrvärme eller annan typ av uppvärmning samt utgående avloppsrör. Även annan media som t.ex. fiber samt elledningar behöver komma in i byggnaden. Ofta finns en begränsad plats för att dra in dessa funktioner. Med ett CAD-program kan man se till att alla olika rör som ska in i ett hus får plats. Att se till att alla rör dras så optimalt som möjligt kallas ledningssamordning och detta kräver att alla rör ritas upp i detalj med rätt dimensioner, vinkar, fall och håltagningsradier genom fasaden. Ur CAD-programmet kan man ta fram både tvådimensionella och tredimensionella ritningar som gör att man får en tydlig bild av att allt är på rätt plats.

Processer och tillverkning

Картинки по запросу Processes and manufacturing

Ett annat tillämpningsområde för CAD är att rita upp tillverkningslinjer i processer för industriell tillverkning. Leverantörer av maskiner har dessa uppritade i CAD. Genom att klippa in respektive maskin man önskar i en produktionslinje kan man dels se till att alla maskiner får plats där man tänkt, dels se till att logistiken på linjen blir optimal så att man t.ex. får plats att köra en truck bredvid, så att det går att öppna dörrar till närliggande elskåp o.s.v. Detta liknar att rita upp ett möblemang i ett hem, med den skillnaden att man även tänker på elanslutningar, uppställningsplatser för producerade varor och plats för processoperatörerna att arbeta.