Картинки по запросу What is CAD?

Under detta avsnitt beskrivs vad CAD står för och vad verktyget innebär. Även verktyg och program som ofta används tillsammans med CAD beskrivs, samt exempel på användningsområden.