Tillbehör   
XP-moduler   Macron   Symboler  

Våra CAD-program kan utökas med olika typer av tillbehör. Det kan vara moduler i form av DLL- eller COM-filer, macron eller symbolbibliotek.
Alla tillbehören du hittar här har vi plockat fram själva eller tillsammans med några av våra utvecklingspartner i Sverige. Många är framtagna efter användarnas önskemål.

Ett urval av de standard-tillbehör som finns hittar du under länkarna ovan.

Special.....

Eftersom våra program är så smart konstruerade, är det mycket enkelt att via macron skapa helt kundanpassade applikationer. Ta t ex firman som skulle börja rita sina hästskor med CAD. Mycket snart upptäckte de att det skulle ta tid att lära sig från grunden - men kunde man inte automatisera det hela? Det visade sig att hästskor konstrueras utifrån olika värden på ca 25 variabler - allt ifrån totallängd, -bredd, hålplacering, öppningsavstånd, m m. Om man således ville skapa en viss storlek behövde man bara skriva en vanlig textfil där man kopplade ihop olika variabelnamn med önskat värde. Vi skapade ett macro som frågade efter namnet på storleksfilen, värdena lästes in och efter några sekunder var skon uppritad och måttsatt!

Ett annat exempel är firman som ritade paraboliska reflektorer för bl a lysrör. De behövde en funktion som visade plåtutbredningen för en reflektor av viss typ med sluttande gavlar. Ett macro, där man anger önskade styrvärden löste problemet.

Just plåtutbredning finns exemplifierat i den svenska versionen av våra Windows-CAD. Det gäller utbredningen av en snett stympad kon - du hittar macrot under EXT-menyn. Testa gärna!

I princip är det tämligen enkelt att skapa applikationer som löser komplicerade problem - bara dessa kan klart definieras. Det finns otaliga områden där man skulle kunna använda applikationer för att automatrita olika detaljer. Och våra lösningar är ytterst prisvärda - i vissa fall har vi kostnadsfritt löst problem av rent intresse!

Har du något problem som du misstänker går att lösa med automatritning - fråga oss! Det kostar inget!