Hantera DWG-formatet   

FastCAD32 har ett enda litet fel: precisionen. Ligger nollpunkten alltför långt bort kan man inte rita eller editera. Ofta kan man flytta nollpunkten tillfälligt, men om det finns Splines i ritningen kommer inte detta att fungera - kurvan blir hackig och ful.
Vi har tagit fram en applikation som löser problemen - men du måste ha EasyCAD V7 eller FastCAD V7.

Har du något av dessa program, fungerar det så här - autometoden:

* Du är i Fcad32 och ger kommandot PXYDWGIN.
* Du väljer en DWG.
* Du får fram en dialogruta med förslag till nollpunkt.
* Du godkänner eller ändrar - OK.
* Ritningen kommer upp i Fcad32 med flyttad nollpunkt.

När du har ritat och editerat tar du PXYDWGOUT och nu kan du spara i DWG med den ursprungliga nollpunkten.

Med version 7.22 av Ecad/Fcad V7 fungerar detta på alla AutoCAD-versioner upp till R2006.

Vi har också en alternativ lösning som är krångligare men ger större frihet att kombinera ritningar - hantverksmetoden.

Vill du veta mer om hur det går till kan du hämta PDF-manualen:
AC2FC2AC.PDF Hantera DWGs, flytta nollpunkter....

Du får båda metoderna som uppgradering till nedanstående kostnad:

Prislista
Du har redan Kostnad Du får
FastcaD32 1300::- EasyCAD V7+ XPdwg
FastCAD32 + PXY3 1270:- EasyCAD V7 + ny PXY3
FastCAD32 + Ecad/Fcad V7) 420:- XPdwg + V7-upg
FastCAD32 + PXY3 + Ecad/FcadV7 390:- Ny pxy3 + V7-upg


Vill du veta mer? RING mig - 0381-12543 -eller sänd ett mail!
/alf