FastCAD 32 för Windows 95/98/2000/XP/NT/Vista/W7   
Demo   FastCAD V7(3D)   EasyCAD V7   EasyCAD32   FastCAD/DOS  

FastCAD 32 Testa vår demoversion!
Du kan prova i 30 arbetsdagar med alla funktioner skarpa - antingen med svensk eller amerikansk version.
Läs här - Hämta filer eller HÄR

När vi jämförde snabbhet mellan FastCAD och AutoCAD i början på 90-talet, var skillnaden hårresande stor. Även om AutoCAD har blivit bättre och bättre när det gäller snabbhet, når det fortfarande inte upp till FastCAD - för att t ex zooma ut till hela ritningen är FastCAD fyra gånger snabbare på samma dator och med samma ritning - 1.1 Mb i FastCAD, 1.6 i AutoCAD. Roar man sig med att jämföra storlek på programfiler, är FastCAD på 0.72 Mb medan ACAD.EXE tar 6.7 Mb i rel. 13. FastCAD32 med alla tillbehör och demoritningar levereras på tre disketter! FastCAD står i en klass för sig - det är ett faktum som de flesta användare med lång erfarenhet av olika system gärna håller med om.

Så här kan sammanfatta fördelarna med FastCAD32:

 • Snabbhet - faktiskt det snabbaste som finns på PC-marknaden
 • Lätt att lära och använda
 • Möjlighet att snabbt och enkelt anpassa kommandon, menyer, ikoner efter egna behov
 • Kompatibelt med DXF- och DWG-format - idag upp till R2010

Några specifika områden:

Utskrift...

Ritningar skall oftast ut på papper. Skriver du ut på en A4-laser men vill lämna en A2:a kan du dela upp ritningen på 4 A4-papper. Du kan se hur den färdiga bilden fördelas över sidorna med Preview-funktionen. Du ser linjetjocklek, om objekten kommer i färg eller bara svart.

Vill du ha en sammanställning över olika ritningar eller delar av olika ritningar finns en funktion för att åstadkomma detta - Print Assembly.

Penntjocklek...

Man kan på ett mycket överskådligt sätt koppla färg till penntjocklek. Man bestämmer t ex att röd färg skall vara 0.25 mm och svart vid utskrift men alltid vara tunnast möjligt på skärmen - detta för att zoomningar skall gå snabbt. Kopplingen mellan färg och penntjocklek sparas med varje enskild ritning. Man kan också lagra en fast systemkoppling som är oberoende av vilken ritning man använder.

Fönster...

Du kan ha flera fönster öppna med olika vyer av samma ritning, men också fönster med olika ritningar. Dessa kan ha olika egenskaper - Overlay, Read-Only eller Separat.

Symboler...

Det finns flera olika sätt att handskas med symboler. Dels kan man ta in dem i form av enskilda FastCAD-ritningar, dels ha dem som interna symboler till en speciell ritning. Importerar man en AutoCAD-ritning kommer alla block in som interna symboler.

Den senaste och mest unika metoden är att lägga ett antal enskilda ritningar/symboler i en särskild fil, som kan tas in på skärmen. Man kan ha den som en smal list med scrollningsbara bilder eller tillfälligt fylla hela skärmen med hela filinnehållet.

Så fort man väljer en bild finns den "live" på skärmen med alla detaljer, den kan roteras eller skalas innan man placerar den.

Man kan skapa s k smarta symboler, t ex fönster eller dörrar för placering i väggar, som stöder funktionen. Man får då en automatisk uppbrytning av väggen då t ex ett fönster placeras.

Kompabilitet- konvertering...

FastCAD32 kan naturligtvis ta in ritningsfiler från tidigare versioner för DOS eller Windows 3.1x, FCD- och ECW-format. Därutöver kan man öppna AutoCADs DXF- och DWG-format av alla versioner från 2.5 till 2010! Faktum är att vi fått hjälpa många AutoCAD-användare i de fall då en firma som har t ex R13 vill lämna en ritning till någon som har R11 eller R10. Då går det inte med det egna DXF-formatet! Då kan FastCAD ta in R13-ritningen och spara den i R10-format!

Likaså få vi ibland hjälpa till med DXF-filer som kommer från andra, mer ovanliga CAD-system. Filen går in i FastCAD och därifrån kan vi omvandla den till önskat format.

Det finns en särskild konverterings meny där man anger källa och format. Sedan skriver man in var de konverterade filerna skall placeras och i vilket format.

Detta betyder att du kan ta en hel katalog med gamla DOS/FCD-filer, och direkt skapa DWG-filer i R13 (eller R2000) - placerade i valfri katalog! Enklare kan det inte bli

Man kan spara ritningar i EMF-format eller lägga dem på klippbordet i valfritt BMP/EMF - även 24-bit BMP.

Anpassning av systemet...

FastCAD32 styrs av tre vanliga textfiler, som kan redigeras i t ex NotePad.

 • FCW32.MNU är menyfilen med rullgardinskommandon
 • FCW32.IMN bestämmer hur ikonkommandon skall organiseras
 • FCW32.MAC (eller annan .MAC-fil) är samlingen av macrokommandon, t ex kortkommandon efter egna önskemål.

Antag att du vill lägga in ett linjekommano i menyn där du direkt bestämmer lager, färg och linjetyp. Med ett snabbkommndo tar du in menyn på skärmen , skriver in en extrarad på lämpligt ställe och sparar filen. När du sedan laddar in menyn igen är ditt kommando klart!

På samma enkla och snabba sätt lägger du till nya macron eller stuvar om bland ikonerna.

Hatch/skaffrering...

Vill du fylla en figur med ett mönster kan du välja mellan fyra metoder: raster uppbyggt av punktgrafik, skalningsbar linjehatch, ett BMP-mönster eller en fyllning som byggs upp av ett symbolmönster. Samtliga kan redigeras eller nyskapas.

Lagerhantering...

I lagermenyn finns tre rutor för varje namngivet lager. Ruta 1 gör ett lager aktivt, två och tre gömmer/visar och låser/låser upp ett lager. Systemet är snabbt och överskådligt och kan dessutom styras med macron så att man kan skapa bestämda lagerkonfigurationer. Importerade DWG-ritningar tar med alla original-lager.

Att hitta punkter...

För den som vill styra sitt ritarbete med punktlåsning är FastCAD en glädjekälla. Så här ser listan ut bortsett från de vanliga Ändpunkt, Center, Mittpunkt, Närmaste punkt på och Korsningspunkt:

Parallell till
Vinkelrät mot
Vinkel tillrita en linje i bestämd vinkel till en annan
Procent längsex: starta en linje 22 % in på en annan linje
Avstånd längslåser till visst avstånd in på en linje eller båge
Grad påex:starta en linje från 45 grader på en cirkelperiferi
Vinkel (Bäring)låser en linje till riktning, exvis 30/210 grader
Tangent tilllåser en linjes andra punkt till att tangera en cirkel eller båge
Referns-punktger senaste noll-punkt - @0,0
Samma Y (horisontal) 
Samma X (vertikal)dra en linje med samma X-koordinat som tidigare och samtidigt låsa ändpunkten till samma Y-koordinat som centrum för en cirkel.

Och ett litet axplock...

 • Skydda känsliga ritningar med Protect - ett lösenord för varje ritning
 • Skapa en BookMarkFile
  genom att söka efter gemensam text i ritningar - t ex första delen av ett ritningsnummer. När du sedan laddar en sparad BMK-fil kan du blixtsnabbt bläddra genom ritningarna genom att klicka på pil-ikoner.
 • Lägg en inscannad BMP-fil som underlag för ändringar direkt på skämen i ett eget lager eller illustrera din ritning med bilder från en digitalkamera.
 • Välj mellan olika fonter - TrueType eller vektor - t ex FNT eller SHX.
 • Editera dynamiskt - ett kommando med olika funktion beroende på objekt:
  i en måttsättning för att placera pilen, med CTRL för att flytta texten
  flytta noder i en polygon - eller lägga till/tabort noder
  flytta ändpunkten på en linje
  förstora förminska en en cirkel
  ändra sektorvinkeln för en båge
 • Skapa grupper eller block som tillfälligt kan lösas upp i sina beståndsdelar för editering
 • Använd färg #31 för symboler som skall skifta färg efter aktuell inställning
 • Stöder referensfiler och XREF- objekt
 • Kraftfull måttsättning, som bl a omfattar Ordinate- och baslinjemått
 • Offset och trim för alla behov
 • Olika sorters kurvor, bl tangerande kjedjebågar, Bezier- och paraboliska kurvor.
 • Koppla textattribut till symboler
 • Skapa s k Actions - informativa ritningar som med action-knappar kan illustrera händelseförlopp, t ex hur maskindelar rör sig eller visa schematiskt hur en ångturbin fungerar (se ritningen ACTDEMO för ett exempel)
 • ....

Men förvissa dig själv om FastCADs fördelar!


Ladda hem här och testa!

Du behöver inte fundera över om din dator räcker till. Har du fått in Windows95/98/2000/XP/ eller NT i den, så kan du också använda FastCAD32...