Viewers och uppgraderingar   
Demo   FastCAD V7(3D)   EasyCAD V7   FastCAD32   EasyCAD32   FastCAD/DOS  

En viewer är ett program som gör att man kan titta på ritningar och (ibland) skriva ut dem. Det finns t ex en mycket stor (30 Mb) viewer för AutoCAD.
Våra motsvarigheter är betydligt mindre och enklare - sänd den till alla som du utväxlar ritningar med!
Det går att öppna och skriva ut alla typer av Fast/EasyCAD-ritningar - men dessutom sådana som kommer från AutoCAD i DXF- eller DWG-format.
Två varianter finns - beroende på om det gäller FastCAD V6 eller V7. Hämta båda och testa!
Om du får in FastCAD-ritningar där måttsättningen har försvunnit, kan det hända att dessa är gjorda med MDE - en applikation för mekanisk ritning. Lägg VWMDE32.DLL i view-mappen och det ordnar sig.
vwmde32.dll (109 Kb) - en XP-modul som gör MDEs måttsättning synlig i viewern. Här finns den i ZIP-format för bästa överföring.
Uppgraderingar
Nu kan du hämta uppgraderingar till senaste version av våra program. Men innan du kör uppgraderingen måste du tänka på:
* Om du har svensk version eller har gjort egna anpassningar - ta kopior på dessa filer
För EasyCAD32 - ECW32.MNU/ ECW32.MAC/ ECW32.IMN
För FastCAD32 - FCW32.MNU/ FCW32.MAC/ FCW32.IMN
För EasyCAD V7 - ECW7.MNU/ ECW7.MAC/ ECW7.CFG
För FastCAD V7 - FCW7.MNU/ FCW7.MAC/ FCW7.CFG
Dessa filer styr ikoner, menyer och egna kommandon. Vid en uppgradering körs de över - därför är det viktigt att man har möjlighet att återställa.
Om du har köpt Ecad- eller Fcad32 för länge sedan eller vill komplettera med senaste svenska version - då skall du kontakta Cad One för råd.