FastCAD för Bygg- och Anläggning - PXY3   
021016 Sidan är under uppbyggnad!
Du kan få en god uppfattning om kapaciteten hos PXY-app.ikationen genom att studera manualen - femton sidor i PDF, med många illustrationer.
f32pxy3a.pdf (1.5 Mb) har mycket hög upplösning
f32pxy3a96.pdf (920 Kb) är sparad i 96 dpi.