FastCAD Internationellt   

Även om FastCAD inte är så stort i Sverige är det betydligt större utomlands. Av någon anledning är AutoCADs dominans inte alls så stor på många andra ställen. Som exempel är FastCAD det andra största CAD-programmet i England. Även i USA och Australien är användandet av FastCAD mycket stort. Det verkar också som att programmet är på frammarch i Tyskland.

Utvecklingen av FastCAD är mycket snabb och till stor del "användardriven". Uppdateringarna har duggat tätt och kommer nu med någon månads intervall. De är nästan undantagslöst gratis och kan hämtas ned från FastCADs hemsida.

Genomslaget för användarnas önskemål är nästan 100%, så långt som de är praktiskt genomförbara. Enkla önskemål och buggar brukar vara fixad några dagar efter att de har rapporterats och finns med i nästa uppdatering - helt gratis!

Besök gärna FastCADs hemsida på: http://www.fastcad.com/

Där hittar du:

  • Nya uppdateringar.
  • En mycket aktiv diskussionsgrupp som till stor del styr FastCADs utveckling. Många av de som är aktiva i diskussionsgruppen ställer gärna upp och hjälper dig med tips och tricks till FastCAD och EasyCAD.
  • Tilläggsmoduler och makron - mycket är gratis
  • Gratis utveckligsverktyg för att skapa egna XP-moduler i C och assembler