FastCADs och Mike Riddles historia   

På 80-talet köpte Autodesk i USA, under ledning av Jonny Walker, ett CAD-program av Mike Riddle. Det var ett av de första för PC och Jonny Walker insåg att det med rätt marknadsföring skulle kunna bli en succe. Han gav det namnet AutoCAD. Samtidigt med köpet anställde han Mike som chefsprogrammerare.

När responsen från kunder började strömma in, ville Mike Riddle skriva om sitt program från grunden. Han hade lärt sig mycket under resans gång och med sina nya erfarenheter ville han skapa något som var snabbare, enklare och bättre - hans ambition var att skapa världens bästa CAD-program.

Jonny Walker såg saken på ett annat sätt - krasst ekonomiskt. Hans ambition var att tjäna mesta möjliga pengar. Det skulle ta för lång tid att arbeta om programmet och under tiden skulle man mista försprånget.

I stället gav han order om att AutoCAD skulle ändras och förbättras med den gamla koden som grund. Mike lappade och lagade i AutoCAD, men började samtidigt i hemlighet skriva på sitt eget program som han tänkte kalla FastCAD.

Jonny Walker fick naturligtvis reda på det hela. Ett våldsamt gräl följde och Mike fick sparken. I den följande processen om skadestånd fick Mike provision på varje sålt AutoCAD, och tack vara Jonnys skicklighet som säljare blev Mike på kort tid miljonär.

Nu kunde han färdigställa FastCAD, som blev supersnabbt tack vare att han skrev det helt i assembler. Han gjorde det utbyggbart genom att införa s k slots, i vilka man kunde lägga in COM-filer med nya funktioner. På så sätt kunde en duktig programmerare använda grundkommandona för att skapa nya avancerade funktioner. Dessa blev helt integrerade med FastCAD, lika snabba och enkla att använda. Mechanical Design är en sådan applikation, med bl a helt unika måttsättningsfunktioner.

Men Mike var bara ett geni på att programmera, inte på att marknadsföra. Trots att FastCAD i alla tidningar lovordades och vann alla jämförande tester, ökade AutoCAD sina marknadsandelar.