Länka bilder & dokument till din ritning  
STARTSIDA  

Länka alla typer av dokument till din ritning!
I en presentation för en beställare räcker det inte alltid med en ritning - man vill också snabbt visa bilder från olika platser eller få fram info om speciella problem. Med en FastCAD-ritning som grund kan man enkelt göra en sådan koppling. Man klickar på en kamerasymbol i ritningen och får omedelbart upp ett digitalfoto som visar den aktuella platsen. En liten symbol för en PDF-fil kallar fram data för ett visst relä i ett kopplingsschema.

Ett öppnat RTF-dokument


När man insett fördelarna måste man också lösa problemen!
* Det måste vara mycket enkelt att skapa länkarna och spara dem till ritningen.
* En presentation måste kunna överföras till andra - oavsett datorkonfiguration.

Vi börjar med mottagaren - du sänder filen FVsetup.exe till denne, som sparar och kör den. Installationen föreslår
C:\$FOTOVIEW
och det enda som bör ändras här är beteckningen för enhet. Om du inte har C: men F: så ändrar du bara C: till F: - eller till den enhet du vill ha. Du kan också ändra mappens namn, men mycket blir enklare om du inte gör det.
Programmet installerar dels View32, en viewer för FastCAD-ritningar, dels ett bildvisningsprogram, IrfanView, som är snabbt och tar liten plats. Vidare skapas en undermapp, \DWG&DOC med en demoritning och tillhörande dokument.

Här har man klickat på en kamerasymbol...


Nu har mottagaren allt som behövs och vi kan se vad avsändaren måste ha.
Du har själv kört filen FVsetup.exe och har följaktligen samma installation på din egen dator. För att som FastCAD-användare kunna skapa en ritning med länkar, måste du uppgradera med nya mac- och menyfiler, symboler och en DLL-fil. PEAB-kunder kan hämta denna fil, F32foup.exe, via vår uppgraderingssida. Andra kunder måste sända filerna FCW32.MAC och FCW32.MNU till oss för modifiering. Därefter skapar vi en personliga setup-fil som förutom symboler och annat innehåller dina egna uppgraderade meny- och mac-filer.
Uppgraderingsfilen måste förstås köras innan du kan fortsätta.
Exempel:
Du har en ritning TEST.FCW, som du vill länka med filerna bild1.jpg, bild2.jpg, rela.pdf och info1.doc.
1. Kopiera samtliga filer till mappen \$FOTOVIEW\DWG&DOC
2. Öppna ritningen TEST.FCW i mappen \DWG&DOC i din vanliga Fcad32.
3. I menyn INFOGA hittar du Infoga länkar och kan välja mellan olika typer. Du får fram filhanteraren, går till \...\DWG&DOC och väljer fil. Sedan skall du klicka två diagonala punkter (Första hörnet...)i en ruta inom vilken du kan öppna filen. Hårkorset förvandlas till en hand inom rutan som tecken på en Action-funktion. För att markera området lägger du in en symbol, t ex KAMERA2 (om det är en bild), som du hittar under EGSYM.
4. När du fört in länkar till samtliga filer i ritningen, släcker du alla Actions (meny Act>Hidden) och sparar den.
5. Så vill du sända din presentation till en person som tidigare har installerat viewern med FVsetup.exe. Du packar ihop filerna i mappen \DWG&DOC till en ZIP-fil och mailar den till mottagaren, som bara behöver veta att den skall packas upp till \...\DWG&DOC.
Mottagaren
startar View32, öppnar ritningen TEST och kan direkt se bilderna och övrig dokumentation bara genom att klicka på länksymbolerna.
INTRESSANT?
Här kan du hämta FVsetup.exe (1,4 Mb) som är allt du behöver till att börja med. Installera den enligt anvisningarna ovan eller ta hem Fotoview.RTF, skriv ut och studera!
Du kan också få filen i PDF-format, här.
Har du behov av att presentera dina ritningar för andra? Kanske med bilder eller data? Varför då inte använda den här metoden?
För mottagaren är det helt gratis och han eller hon kan granska och skriva ut all den information du sänder utan att få den förvanskad genom konvertering via DXF eller DWG.
För dig kostar det 400:- ex moms. Då får du uppgraderade meny- och mac-filer, symboler och XP-modul för att komma förbi problemet med sökvägar. Och som vanligt har du fri telefonsupport!
Kontakta oss!