Applikationer   
Mechanical Design - MDE   FASTEL   WinEL

En applikation är en mer omfattande anpassning av ett CAD-program för ett visst område - mekanik, el-schema eller byggkonstruktion. Byggmarknaden domineras tyvärr av AutoCAD - trots att vi har både bättre och billigare funktioner - men på övriga områden är det lättare att konkurrera. Länkarna ovan presenterar några av våra vanligaste applikationer.

Har du ett specialområde som inte täcks av standardsaker - kontakta oss! Troligen kan vi skriva specialsaker till standardpris. Se exempel under Tillbehör!
  • Mekanisk konstruktion med Mechanical Design ökar produktiviteten betydligt - mycket tack vare den avancerade måttsättningen. Läs mer om detta på MDE -sidan!
  • För elschemaritning har vi två svenska, avancerade applikationer, FastEL/EasyEL från PK-Data och WinEL, av Lars Gunnar Andersson, som även har en variant för installationsritningar.
    Programmen från PK-Data har blivit mycket populära på de svenska gymnasieskolorna för att de är så avancerade men ändå lätta att lära. InstallationsEL ingår.
    -Nu kan vi använda vår avsatta tid till att verkligen rita el - och hinner med dubbelt så mycket, säger en nöjd lärare. Läroboksförfattarna omarbetar f n sina böcker efter det nya konceptet.
    För en närmare presentation - läs sidorna ovan. Eller gå till deras hemsidor:
  • FastEL/EasyEl
  • WinEL

Vi berättar gärna mer, så hör av er!